Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Porovnať
  Menu

  GDPR

  ČO JE TO GDPR?

  GDPR je jedným z často skloňovaných slov dneška. GDPR znamená skratku pre General Data Protection Regulation alebo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie, ako sme ho definovali v predchádzajúcej vete, a GDPR sú teda jedno a to isté.

  Nariadenie nadobudlo účinnosť 25. 5. 2018. V tento deň, všetci (teda aj Vy), kto na území Európskej únie nakladajú s osobnými údajmi, by mali Nariadenie plniť pri akejkoľvek svojej činnosti s osobnými údajmi.

  KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?

  Vo vzťahu k produktom a službám spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. je významné, kto je tzv. prevádzkovateľ vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. získa pri spolupráci s vami (teda tým, že užívate naše služby a produkty). Podľa Nariadenia je prevádzkovateľom ten, kto určil účely a prostriedky nakladania s osobnými údajmi. Viac informácii nájdete v:

  GDPR - Vysvetlenie pojmov (pdf, 176 kB)
  GDPR - Povinnosti prevádzkovateľa (pdf, 102 kB)

  KEDY STE PREVÁDZKOVATEĽ?

  Z pohľadu Nariadenia je prevádzkovateľom každý, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, zamestnancov a pod. Aby sme Vám pomohli splniť Vaše povinnosti, pripravili sme pre Vás súbor obecných informácii a tiež podrobnejšiu dokumentáciu k našim jednotlivým produktom podľa Nariadenia (k otvoreniu dokumentu je nutné byť registrovaný  a prihlásený na www.namtechnology.sk)

  GDPR - dokumentácia k systému HelpCare

  GDPR - dokumentácia k systému 1Box/NET-G

  GDPR - dokumentácia k systému 1Box cloud

  GDPR - dokumentácia k prenosovému systému NSG

  GDPR - dokumentácia k zariadeniu TICK tracker

  KEDY JE PREVÁDZKOVATEĽOM NAM SLOVAKIA S.R.O.?

  Sú však prípady, kedy je prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. Je tomu, pokiaľ ide o osobné údaje identifikujúce Vás ako stranu zmluvy či zákazníka spoločnosti NAM Slovakia s.r.o., Vaše kontaktné, fakturačné, platobné a dodacie údaje, údaje o tovare a poskytovaných službách a Vašej platobnej histórii. Vo vzťahu k týmto údajom je prevádzkovateľom spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. Ako spoločnosť s týmito osobnými údajmi nakladá a ako ich chráni, je popísané tu:

  Informácie dotknutej osoby - NAM Slovakia s.r.o (pdf, 142 kB)
  Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. (pdf, 337 kB)

  ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
  Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  Mgr. Richard Dolák
  tel.: +420 725 759 332
  e-mail: richard.dolak@nam.cz

  UPOZORNENIE

  Akékoľvek uvedené dokumenty vychádzajú zo stavu legislatívy a výkladových stanovísk známych v dobe ich vydania (Máj 2018). Niektoré dôležité právne predpisy v tejto oblasti existujú len v návrhoch (Nariadenie ePrivacy). Tie môžu priniesť nové povinnosti, alebo naopak existujúce povinnosti zmierniť. Rovnako tak výkladové stanoviská podliehajú neustálemu upresňovaniu a zmenám. Ide o živý a pomerne komplikovaný systém. Aj cez akúkoľvek snahu po presnosti a správnosti, môže budúci vývoj ukázať, že niektoré dokumenty bude potrebné prepracovať. Rovnako tak právne predpisy sú len obecné a k ich naplneniu vedie mnoho ciest, môžu byť všetky správne. Nepodliehajte, prosím, pocitu, že to, že niekde inde, GDPR zavádzajú inak, alebo prostredníctvom iných postupov a dokumentov, znamená, že Vy to robíte zle. GDPR nestanoví až na výnimky žiadne procesy, ako ich vykonávať – teda ako vykonať súpis údajov, popis zapracovania analýzu rizík atď. Dôležité je nepodľahnúť pocitu, že lepšie je nerobiť nič. V prípade kontroly zo strany úradov budú najprísnejšie postihované práve prípady nečinnosti.

  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Tovar bol vložený do košíka

  Zobraziť košík
  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr